ژوئن 12, 2016
IMG_1578 [800x600]

ورودی باغ

ژوئن 12, 2016
1X9A2144 [800x600]

جایگاه عروس

ژوئن 12, 2016
IMG_1583 [800x600]

ورودی باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2188 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2108 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2092 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2102 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2164 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
1X9A2110 [800x600]

سالن باغ

اکتبر 28, 2015
DSC_11 [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_12 [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_15. [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_16 [800x600]

نمای شب محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_18 [800x600]

نمای شب محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_19 [800x600]

نمای شب محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_47 [800x600]

دیزاین ورودی

اکتبر 28, 2015
DSC_46 [800x600]

دیزاین ورودی

اکتبر 28, 2015
DSC_2653 [800x600]

دیزاین ورودی

اکتبر 28, 2015
DSC_27 [800x600]

سفره عقد کنار استخر

اکتبر 28, 2015
DSC_28 [800x600]

سفره عقد کنار استخر

اکتبر 28, 2015
DSC_23 [800x600]

سفره عقد کنار استخر

اکتبر 28, 2015
DSC_41. [800x600]

بار شمع

اکتبر 28, 2015
DSC_43 [800x600]

بار شمع محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_41 [800x600]

بار شمع

اکتبر 28, 2015
DSC_38 [800x600]

ورودی باغ

اکتبر 28, 2015
DSC_49 [800x600]

آتش بازی ورودی

اکتبر 28, 2015
DSC_35 [800x600]

ورودی باغ

اکتبر 28, 2015
DSC_15 [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_13 [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_14 [800x600]

چیدمان محوطه

اکتبر 28, 2015
DSC_52 [800x600]

سفره خانه سنتی

سپتامبر 27, 2014
IMG_0950

میز اسنک

سپتامبر 27, 2014
IMG_0706

چیدمان محوطه

سپتامبر 27, 2014
IMG_0954

جایگاه عروس

سپتامبر 27, 2014
IMG_0906

بار شمع

فوریه 23, 2014
IMG_0129

دیزاین محوطه جلوی سالن

فوریه 23, 2014
IMG_0131

چیدمان جلوی سالن

همراه با بازاچه سنتی
نوامبر 30, 2013
IMG_3494

سالن اصلی تک درخت

همرا با چیدمان میز میهمانها
نوامبر 30, 2013
takderakht-21

پیست رقص ژله ای

تنها پیست رقص ژله ای در ایران
نوامبر 30, 2013
img-3577

محوطه باغ

همراه با چیدمان میز میهمان
نوامبر 30, 2013
IMG_3498

بار شمع

همراه با فانوس و میز مبله
نوامبر 30, 2013
IMG_5182

ورودی میمهمان

همراه با دیزاین آینه و گل و آلاچیق
نوامبر 30, 2013
12102010220

چیدمان میز شام

نوامبر 30, 2013
img-3563

استخر تک درخت

همراه با آبنمایی بسیار زیبا
نوامبر 30, 2013
IMG_5187

ورودی باغ

همراه با چیدمان آباژور
نوامبر 30, 2013
IMG_7358

میز شام داخل محوطه

نوامبر 30, 2013
IMG_7298

میز شام داخل حیاط

نوامبر 30, 2013
IMG_0293

سالن شام

مجهز به میز شام های مبله