منوی دیس پرس دو

زرشک پلو با  مرغ  یا جوجه کباب ۵۰%

باقالی پلو با گوشت بره

سالاد فصل

پذیرایی شربت

نوشابه

ظروف کامل پذیرایی و شام

میز و صندلی